Underhållsplan

Underhållsplanen är uppdaterad för perioden 2018- 2020:

Föreningen har en beslutad 2-årig underhållsplan vilken innehåller konkreta aktiviteter för de kommande två åren, denna uppdateras årligen.

Underlag för den 2-åriga planen är en mer omfattande underhållsplan som upprättades av Rejäl byggkonsult AB 2014 och som sträcker sig 20 år framåt i tiden. Den 2-åriga underhållsplanen skapas även utifrån fysiska besiktningar som görs vartannat år av samtliga radhus. Underhållsplanen är ett viktigt styrelsedokument. Den beskriver fastigheten, när och hur underhåll ska utföras samt kostnaderna för arbetet. Planen underlättar för styrelsen att följa upp underhållsbehovet kontinuerligt, utföra förebyggande åtgärder och hålla fastigheten i gott skick.

Alla uppgifter i planen är preliminära och kan ändras.

Underhållsplan webben . 2018-2020 brf Hästhagsterrassen