Byte av försäkringsbolag

Hej alla!

I och med att vår försäkring hos Vardia/Gjensidige förföll i april och de inte längre försäkrar fastigheter som vår har vi nu tecknat en ny försäkring hos Nordeuropa. Försäkringen är på många sätt lik den tidigare hos Vardia, men med en stor skillnad; de erbjuder inte bostadsrättstillägg, varför varje enskild medlem själv måste teckna en sådan. Bostadsrättstillägget erbjuder skydd av den typ av egendom som du som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för (till exempel golv, kök, badrum och annan fast inredning). Se därför över om du har ett bostadsrättstillägg via din hemförsäkring- och om du saknar en sådan, teckna en snarast möjligt. Läs mer hur du anmäler skada hos Norderupa här.