Nyhetsbrev November 2017

Hösten är mer än här och vi närmar oss jul med stormsteg! Kul att du har hittat in på vår förenings nylanserade medlemsinformation!

Prenumerera på senaste nytt, håll dig uppdaterad genom att anmäla dig! Skriv in din mailadress i menyn till höger!

 

Styrelsen har bråda tider med mycket jobb, utöver tre stora underhållsaktiviteter jobbar vi med det löpande underhållet, och alla de andra för föreningens styrelse förekommande uppgifter.

I skrivande stund har vi en större avloppsskada i en fastighet, precis avslutat en annan avloppsproblematik, vi uppdaterar protokoll efter att precis ha genomfört en yttre besiktning av fastigheten, vi uppdaterar underhållsplanen för en ny version att besluta,  som ska sträcka sig från 2018-2020, innevarande gäller 2017-2019.

Mindre och löpande underhåll:

Utebelysning renoverad och original utförande är uppfört, inspektionslucka till kulvert vid husgavel nr 14 har reparerats, konstaterat att vi behöver sand i vår sandlåda och föreningens sandlåda vid sophus/garage kommer inom kort att fyllas, nr 13 behöver skottas och sandas, detta gjorde en boende tidigare, men nu när denne flyttat, så kommer fastighetsskötare Kenneth tillsvidare sanda och skotta uppfart till hus.nr 13.

Finns det någon i föreningen som kan och vill tömma brevlåda nedervåning nr 13? (ingen bor där, bara reklam och post som behöver eftersändas som kommer) maila styrelse : hasthagsterrassen@gmail.com

 

Större underhåll:

Föreningens fastighet har stora behov av större underhåll, de vi jobbar med nu tillsammans med anlitad byggkonsult är:

–        Vattenledningsbyte

–        Fuktutredning

–        Utredning kring avloppsstammar

Ni kan läsa separat om dessa tre under ”aktuellt” där de har en varsin informationsplats.

Gemensamt för de alla är att de utförs av en och samma firma för bästa pris och en samlad bedömning om åtgärdsförslag, detta företag är aquademica.

Styrelsen förstår att det kan bli bökigt med de besök som behöver ske i respektive fastighet, men vi agerar utifrån fastighetens behov och i förlängningen för föreningens gemensamma intresse om att bibehålla standard och ekonomi.

 

 

Parkeringsfrågan

Se info under aktuellt och parkering – engagerade och parkeringsintresserade medlemmar eftersökes!!

Maila styrelse: hasthagsterrassen@gmail.com

 

En ledamot mindre

Johan har flyttat och är inte längre aktiv i styrelsen, det betyder att vi sedan oktobers början endast är 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter i föreningens styrelse.

Nu har vi fått en webb!

Hej medlemmar och boende på Hästhagsterrassen!

Vi har länge saknat en webbsida för vår bostadsrättsförening, men nu finns det en. Du som boende på vår gata kan nu enkelt hitta information om föreningen såsom, årsberättelser, fakta, historik. Styrelsen kommer att genom denna kanal hålla dig kontinuerligt uppdaterad om nyheter i din bostadsrättsföreningen samt vilket arbete som planeras och genomförs.

Tanken är även att med en ny webbplats öka samhörighet, trivsel och bra kommunikation oss grannar emellan. På det sättet ges vi möjlighet att tillsammans skapa en trevlig förening som vi förvaltar och förädlar vidare.

Bästa hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev november

Dags att underhålla

Översyn inplanerad v. 47, 48 och 49

Vår fina fastighet börjar komma till åren och har en del krämpor. Detta har blivit uppenbart för sittande styrelse som har några kostsamma underhållsåtgärder på bordet.

För att hitta rätt fokus och rätt prioriteringar av vår gemensamma ekonomi i föreningen, har vi i styrelsen beslutat att fokusera på underhåll och ekonomi. Detta betyder då också att mindre tid kommer att läggas på att förbättra  ”look and feel” dvs exteriör och allmänna trivselhöjande åtgärder.Vi trivs ju bra!  Nu är det dags att vårda våra fastigheter med omsorg och rätt ambitionsnivå.

Under hösten kommer vi att att genomföra en översyn  av alla fastigheter, där vi kommer att kolla befintligt skick på våra fastigheter inom ett antal områden t.ex. Entré och uteplats, fönster och ytterdörrar, ventilation, värme, el,  badrum, golvbrunnar m.m. Styrelsen har tagit fram en lista med ett antal viktiga kontrollpunkter, varav vissa åtgärder faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar och vissa är gemensamma för föreningen. Översynen kommer att ge oss en bra bild av vilka underhållsåtgärder som behöver  vidtas framåt.

Ni anmäler er till översynen genom att fylla i listan som sitter på insidan av sophuset. Du väljer lämplig tid, datum och om du vill vara med själv eller inte under översynen. Översynen är tänkt att genomföras v. 47, 48 och 49. Vi uppskattar om ni väljer en tid snarast möjligt.

Fastighetsskötare

Nuvarande styrelse har konstaterat ett behov av att få hjälp med underhållsfrågor och har därför valt att anlita en fastighetsskötare. Denna kommer att arbeta på timme, med av styrelsen utsedda ärenden. Styrelsen är mån om att hålla nere föreningens utgifter och kommer därför endast anlita fastighetsskötare när vi anser att det är absolut nödvändigt.

FELANMÄLAN OCH KONTAKT MED STYRELSEN: 

Oavsett ärende är det bästa och säkraste sättet att komma i kontakt med styrelsen att skicka ett e-mail  till styrelsens mailadress: hasthagsterrassen@gmail.com  Felanmälan ska alltid gå den vägen för säkerställd hantering.

Parkering

Dialog med kommun och Värmdö bostäder är igång. Styrelsen försöker att förhandla fram en bra och långsiktigt hållbar parkeringssituation för föreningen. Vi inser att detta kommer att bli en lång och tidskrävande process. Och mest troligt kommer en eventuell lösning att kosta föreningen pengar. Vi håller er uppdaterade.

Försäkringar

Föreningen är försäkrade via IF, där har vi en fastighetsförsäkring. Föreningen har också tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring för bostadsrätterna. Den försäkringen är till för att täcka skador på fast inredning, tex golv, kakel, tapeter etc.  Detta betyder att boende i föreningen inte behöver ha en egen bostadsrättstilläggsförsäkring  i sin hemförsäkring. Försäkringen med IF sträcker sig fram till 31/3- 2017.

Ni kan läsa mer: https://www.if.se/web/se/sitecollectiondocuments/commercial/bransch/produktblad/kollektivt_bostadsrattstillagg_35908.pdf

Maxbelopp ersättning 150 000

Viktigt att komma ihåg är att denna inte ersätter en hemförsäkring. En hemförsäkring behövs också.

Styrelsen kommer i samband med att nuvarande fastighetsförsäkring löper ut i mars, omförhandla och eventuellt byta bolag i syfte att få en så täckande försäkring som möjligt.

Tips på var ni kan hitta information

Bostadsrätterna:

Föreningen är medlemmar i bostadsrätterna, där kan du som boende få information om vilka rättigheter och skyldigheter du som medlem respektive föreningen har. Viss information kräver en inloggning.

www.bostadsratterna.se

Användarnamn: Brf Hästhagsterrassen
Lösenord: 6356

Hemsida:

Nya hemsidan är på gång, sakta men säkert börjar den ta form, förhoppningsvis kan den lanseras straxt efter nyår. Fram tills dess kan ni hitta en del information på föreningens befintliga hemsida:

http://www.ingarokontor.se/hasthagsterrassen/

Användarnamn: medlem
Lösenord: medlem2319

Nyhetsbrev september

Hej!

Sommaren har passerat med många soliga dagar här på terrassen och nu är samtliga styrelsemedlemmar på plats efter semestern.

Pågående arbeten

Inom styrelsen har vi sedan årsstämman fått ta emot vissa återkommande frågor. Dessa frågor berör: vilket underhåll som faller inom bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvar, trivsel, parkering och hantering av grovsopor. Därför kommer vi i detta nyhetsbrev ge ett förtydligande runt ovanstående frågor. Mycket av informationen finns också på föreningens hemsida. (Inloggningsuppgifter till hemsidan: Användarnamn:  medlem    lösenord:  medlem2319)

Bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvar

I våra stadgar paragraf 12§ (se bifogad bilaga 1) framkommer vad bostadsrättshavaren ansvarar för gällande bostadens underhåll. T.ex. är tillhörande mark med plattor på radhusens framsidor något som bostadsrättshavaren själv ansvarar för.

Allmän trivsel

Styrelsen har ett ansvar för den allmänna trivseln i föreningen. Det handlar om att hålla i ordningsfrågor, som att miljön i och runt om fastigheten är ren, att återvinningsrummen är rena, att trasiga och övergivna cyklar tas om hand och fraktas bort från cykelförråd och att upprätthålla regler för grillning, störningsärenden och liknande.

För att alla ska trivas bör vi tänka på att inte föra oljud mellan kl.21.00 och 06.00. När vi grillar på våra balkonger och uteplatser bör vi göra det med största försiktighet, brandrisken är stor och rökos kan störa våra grannar. Det finns många lekande barn på gatan därför kör vi långsamt och respekterar enkelriktningen. Katter måste hållas under uppsikt eftersom det finns risk att de förorenar i sandlådor, planteringar och på uteplatser. Med hjälp av kastrering minimeras åtminstone luktproblemet. Respektera kopplingstvånget för din hund och ta med den lilla svarta påsen vid rastning. Självklart håller vi rent och snyggt omkring oss, använder områdets papperskorgar och undviker att kasta cigarretfimpar på marken. Vi tänker på att vattna med måttfullhet, särskilt under torrperioden. Den gemensamma kostnaden för vattenförbrukning i föreningen är hög.

Styrelsen följer bostadsrättslagen bestämmelser gällande nyttjanderätten, vilket framkommer av våra stadgar.

Hantering av grovsopor

Sopbehållare finns inlåsta i förrådet på nr 25. Det är mycket viktigt att vi sorterar våra hushållssopor och tar med oss tidningar, glas, metall, kartonger till kommunens utställda återvinningsstationer, till exempel vid Gamle Svartens väg eller Holmviksskogen. Matavfall läggs i speciell avfallspåse och behållare för dessa finns även i förrådet. Tidningsåtervinning finns vid garagen. Grovsopor får absolut inte lämnas vid våra soptunnor. Vi får själva frakta dem till kommunens grovsopstationer till exempel vid Hemmesta vägskäl. Detta gäller även grenar och kvistar som tas ner från bostadsrättshavarens tillhörande mark.

 

Se Värmdö kommuns hemsida för ytterligare information.

 

Parkering

Parkering finns vid den första garagelängan närmast förrådet. Dessa är i första hand till dem som inte kan parkera på sin tomt. Parkering skall ske på markerade platser och naturligtvis ej på gatan, där barnen leker och brevbärare, tidningsbud och akuttransporter måste kunna ta sig fram.

 

Styrelsen har fått in många funderingar runt parkeringsfrågan. Föreningen ombildades 2003 från hyresrätter till bostadrätter. I och med ombildandet ägs fortfarande vissa delar runt parkeringslängan av Värmdö bostäder. Styrelsen ansvarar följaktligen inte för att fördela parkeringsplatser då vi inte har juridiskt mandat till detta. Styrelsen har beslutat att utse en arbetsgrupp för parkeringsfrågan som kommer att utreda frågan om ägande och tillgänglighet i dialog med kommunen.

 

Pågående arbeten – styrelsens ansvar och fokusområde

Styrelsens främsta uppgift är att ta hand om fastigheten och dess skötsel. I det arbetet ingår skyldigheten att upprätthålla en underhållsplan för att säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt. I underhållsplanen ska det finnas både korta- och långsiktiga åtgärder och den ska vara ett levande dokument.

 

Sedan i våras har det uppkommit tre vattenläckor, som i minst ett fall kan härledas till stammen mellan kök och källare. Sofia rör har varit inkopplade i samtliga fall. I och med detta har styrelsen, utifrån underhållsplanen, valt att fokusera på åtgärder gällande fastighetens rörsystem. Vi kommer att titta på mer övergripande lösningar samt fokusera på att energieffektivisera fastigheterna. Mer information om detta kommer inom kort.

 

Trasiga ytterdörrar har bytts och återställts till  originalskick i radhus nr 11 och nr 12.

Rutiner vid felanmälan

Det är mycket viktigt att all felanmälan går via styrelsens mail så att ärendet kan loggas och protokollföras. Styrelsen kontaktar därefter föreningens försäkringsbolag If som avgör om skadan går under bostadsrättshavarens eller föreningens ansvar. Som medlem kan man alltid ta kontakt med sitt eget försäkringsbolag för en första bedömning av typ av skada och om den egna BR – försäkringen skall gälla, eller om det är föreningens ansvar.

 

Renovering och ombyggnationer i din bostadsrätt.                                                         

I och med att det är vissa ombyggnationer som du inte får göra i din bostadsrätt utan att söka styrelsens tillstånd så har styrelsen skapat en rutin i syfte att underlätta för medlemmarna att kunna begära tillstånd från styrelsen. För att underlätta för dig som går i renoveringstankar har styrelsen tagit fram en enkel blankett där du som bostadsrättsinnehavare kan begära om tillstånd för ändringar av din bostadsrätt. Blanketten finns att ladda ner på föreningens hemsida. Klicka på rubriken ”Dokument medlemmar” och där hittar du blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring av bostadsrätt”. Där finns även en utförligare förklaring till denna rutin som heter ”Rutin från och med 2010-01-01gällande renovering och ombyggnationer i din bostadsrätt.”

 

Skadedjur – råttor

Råttor har setts i anslutning till fastighetens krypgrund. Föreningen har en skadedjursförsäkring genom Anticimex. Om du ser råttor skicka ett mail till styrelsen och kontakta Anticimex. Det är dock mycket viktigt att du inte själv lägger ut råttgift (eller att Anticimex gör detta). Råttorna kan då dö och förruttna i rör som leder till stora problem och kostnader.

 

Beslut kring brevlådor

På stämman togs beslut om att utreda kostnader för att installera enhetliga brevlådor. Styrelsen har tagit in offerter och beslutat att det tyvärr i nuläget blir en för stor kostnad med hänsyn till föreningens övriga utgifter.

 

Sophantering

Sophantering

Sedan hösten 2015 införde vi nytt system för sophantering. Tre stora kärl för brännbart avfall blev två och vi fick två mindre bruna kärl för matavfall som sedan kommer att omvandlas till biogas. Både billigare och mer miljövänligt.

Glöm inte att kasta alla andra återvinningsbara materiel på närmsta återvinning (250 m bort). Mjölkpaket, kartonger, aluminium, plast, tidningar etc.

Farligt avfall och grov avfall kastas på återvinningscentraler i t ex Brunn eller Kovik.

Se öppettider HÄR

sophus1 . . . .sophus2

Juli – första nyhetsbrevet

Hej

Styrelsen för Brf Hästahagsterrassen har infört ett  nyhetsbrev i föreningen. Det ska ges ut några gånger per år i syfte att ge er information om aktiviteter som pågår i föreningen. Det här är det första.

Styrelsen

Nedan följer en presentation av styrelsen. För närvarande är en ledamotpost ledig. För att välja ny styrelseledamot behöver styrelsen utlysa en extrastämma. Vi återkommer med information om detta.

Charlotte Zetterlund (ordförande), Anne Wrang (vice ordförande), Johanna Wahlstedt (sekreterare), Sten Hammar (ledamot), Pernilla Glaser (ledamot), Albert Hansen (ledamot), Marie Emilsson (suppleant), Johan Danielsson (suppleant) och Harri Anttila (suppleant) .

 

Ansvarsområden

Inom styrelsen har vi fördelat arbetet så här:

Kassör (Anne och Charlotte)

Information/kommunikation (Pernilla, Johanna, Anne)

Inre- och yttre underhåll (Anne, Albert, Charlotte och Johan).

Exteriörer (Marie, vakans)

Mark och gata (Sten och Albert)

Avtal (Johanna och Charlotte)

Vill du hjälpa till? Hör av dig till den ansvarige.

 

Pågående arbeten inom styrelsen

Inom styrelsen har vi beslutat att utse en arbetsgrupp för parkeringsfrågan. Den består av Albert och Sten. De kommer att utreda frågan om ägande och tillgänglighet i dialog med kommunen.

På stämman beslutades att hushållen ska ha likadana brevlådor, bekostade av föreningen. Tove Espeland och Marie tar in offerter på detta.

Styrelsen har beslutat att en ny hemsida för föreningen, som vi själva förfogar över, ska produceras. Uppdraget har gått till Camilla Eltell.

 

*Styrelsen har fått frågor om vilket underhåll som faller inom bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvar. Styrelsen kommer att återkomma efter sommaren med ett förtydligande kring detta.

 

*Den 28 augusti 15.00 är alla varmt välkomna på kräftskiva i förrådet. En påminnelse kommer under sommaren.

 

Kontaktuppgifter och kommande styrelsemöten

Styrelsen träffas en gång i månaden. Styrelsen kommer att ha två möten innan vi tar sommaruppehåll. Under sommaruppehållet svarar vi på mailen efter förmåga.

Styrelsens mailadress: hasthagsterrassen@gmail.com

 

Trevlig sommar!

Önskar styrelsen