DET HÄR ÄR VÅR STYRELSE

Styrelsen sammanträder minst 1 gång i månaden. Där avhandlar vi åtgärder enligt underhållsplanen på lång och kort sikt, ekonomi, trivsel, planering av aktiviteter, kommunikation till medlemmar och mer. Till ämnena hör även akut uppkomna ärenden kring våra fastigheter, såsom fukt, värme, generella funktioner etc.

Vi som ingår i styrelsen är:

Ledamot, Pontus Holmberg

Ledamot, Jonas Jacobsson

Ledamot, André Fransson

Ledamot, Harri Anttila

Ledamot, Hannus Estra

Suppleant, Johanna Wahlstedt Gyllensvärd

Suppleant, Mattias Åberg

 

 

Kontakta hasthagsterrassen@gmail.com