DET HÄR ÄR VÅR STYRELSE

Styrelsen sammanträder minst 1 gång i månaden. Där avhandlar vi åtgärder enligt underhållsplanen på lång och kort sikt, ekonomi, trivsel, planering av aktiviteter, kommunikation till medlemmar och mer. Till ämnena hör även akut uppkomna ärenden kring våra fastigheter, såsom fukt, värme, generella funktioner etc.

Vi som ingår i styrelsen är:

Ledamot, Pontus Holmberg

Ledamot, Mirja Rosén

Ledamot, Simon Gadelii

Ledamot, Harri Anttila

Ledamot, Hannus Estra

Suppleant, Johanna Wahlstedt Gyllensvärd

Suppleant, Åse Sjökvist

 

 

Kontakta hasthagsterrassen@gmail.com